1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Firma Handlowo usługowa Rogowscy s.c. Agnieszka Rogowska, Jakub Rogowski, ul. Kamionka 15, 87-300 Brodnica prowadząca działalność gospodarczą jako Biuro Handlowe TRESS, Gorczenica 24 H, 87-300 Brodnica, NIP 8741625660, REGON 871636539 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. adres poczty elektronicznej: – tress-biuro@tresseyewear.eu zwaną dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu i Sprzedawcą.

1.2 Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

1.4 Dane są należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a na stronie internetowej sklepu przesyłane są z użyciem certyfikatu SSL (kłódka na stronie), który zapewnia bezpieczne szyfrowanie danych oraz ich poufność.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – CELE, ZAKRES, OKRES I PODSTAWY PRZETRWARZANIA

2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie w następujących celach,  okresach oraz w następującym  zakresie:

2.1.1. Realizacja zamówienia ( wykonanie umowy sprzedaży)

Zakres przetwarzanych danych:

-nazwa firmy oraz NIP

-adres poczty elektronicznej;

-numer telefonu kontaktowego;

-adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

-adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

Dane te będą przetrzymywane nie dłużej niż 2 lata od momentu dokonania ostatniego zamówienia (okres koniecznego przetrzymywania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z oddzielnych przepisów prawa – gwarancja i rękojmia).

Dane niezbędne do realizacji zamówienia są także przetwarzane w celu dokonania niezbędnych czynności prawnych przez Administratora np. w celu prowadzenia księgowości. W tym celu dane będą przetrzymywane przez okres 5 lat.

Podstawa prawna przetwarzania : Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

2.1.2 Zapis do newslettera

Zakres przetwarzanych danych: adres poczty elektronicznej

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Podstawa prawna przetwarzania Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

2.2  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a.    przetwarzane zgodnie z prawem,
b.    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c.    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

3.1 Osoba, której dane dotyczą ma następujące prawa:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do poprawiania swoich danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo do sprzeciwu,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

– prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego

3.2 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w 3.1 można wysłać stosowną wiadomość  e-mail na adres: tress-biuro@tresseyewear.eu

  1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

– przewoźnicy  – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie  ze sposobu dostawy produktu  lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.

– podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

-dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i  informatyczne (dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu)  – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

-dostawcy usług księgowych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  1. POLITYKA COOKIES

5.1 Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Więcej na ten temat http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

5.2 Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

5.3 Na naszej stronie podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies  i innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do potrzeb Użytkownika i jego zainteresowań reklamy na naszej i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania  danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

5.4 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

5.5 Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.6 Wskazówki jak wyłączyć wykorzystywanie plików cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych są dostępne na poniższych stronach

– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Apple Safari
– Microsoft Internet Explorer
– Opera

 

  1. INNE TECHNOLOGIE

6.1 Administrator informuje niniejszym, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

-piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

-kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.